Değerlerimiz

• Dürüstlük

Ekosistem Plus’da her eylem, yüksek etik standartlarda ve yasal mevzuata uygun biçimde yürütülür. Tüm müşterilere karşı iyi niyetle yaklaşmak ve anlaşmazlıkları yapıcı bir biçimde yönetmek, onların meseleleri ile doğrudan ilgilenmek, kendilerine net, dürüst ve samimi geri beslemede bulunmak, hak ve sorumluluklarının farkında olmalarını sağlamak en temel prensibimizdir.

Uzmanlık

Müşterilerimizin en iyi çözümlerle buluşturulması ve doğru kanallara yönlendirilmesi tüm Ekosistem Plus ailesinin bir görevidir. Ekosistem Plus uzmanlığının temeli, sahip olduğu geniş sektörel bilginin yanı sıra, müşterileri ile kurduğu yakın iletişim ve ilişkilerden elde ettiği derinlemesine iş bilgisi ve deneyimden kaynaklanmaktadır. Bilgi ve deneyimin, yenilikçi hizmetler ve unutulmaz müşteri deneyimlerine dönüştürülmesinde, yetenekli iş gücünün yetiştirilmesi, cezbedilmesi ve elde tutulması şirketimiz için anahtar faktörlerdendir. Ekosistem Plus’da aynı zamanda, hayat boyu öğrenmeye, gelişmeye ve iyileşmeye açık bir kurum kültürü teşvik edilir

Liderlik & Rehberlik

Ekosistem Plus’ın tüm kaynakları, müşterilerimizin kısa ve uzun dönemli faydaları da göz önünde bulundurularak, danışmanlık hizmetlerinin zamanında ve yenilikçi şekilde sunumu için kullanılır. Şirketimiz sunduğu tüm hizmetlerin yasal, yönetsel ve teknik sorumluluğunu bilfiil üstlenir. Şirketimiz, hizmet sunduğu tüm yaşam ve çalışma alanlarında, mülk sahibi mantalitesi ile hareket eder ve müşteri çıkarları, daima şirket çıkarlarının önünde tutulur. Ekosistem Plus ailesi, gelecek nesiller için daha iyi, daha güçlü ve sürdürülebilir bir şirket inşa edebilmek için hizmet süreçleri, prosedür ve faaliyetlerinde sürekli iyileştirmeyi bir prensip olarak benimsemiştir. Şirketimiz, Ekosistem Plus markasının korunması ve geliştirilmesinin yanında, müşterileri ile karşılıklı güvene dayalı ve uzun dönemli ilişkiler kurabilmek için onların marka ve varlıklarını da korumayı ve tüm paydaşları için kalıcı değer yaratmayı taahhüt eder.

Şeffaflık & Güvenilirlik

Ekosistem Plus, müşterilerine ilişkin sorunların çözümünde aktif olarak rol alır. Şirketimizde, karar alma ve planlama sürecine, ilgili tüm tarafların katılımı sağlanır ve tüm paydaşları içeren proaktif ve şeffaf bir iletişim kültürü teşvik edilir. Uzun dönemli ve karşılıklı güvene dayalı bir ilişki kurabilmek için şirketimiz tüm müşterilerine sorunlar karşısında çözüm ve sonuç odaklı bir yaklaşım sergilemeyi ve alınan kararlara bağlı kalmayı taahhüt eder.

Müşteri Odaklılık

Şirketimiz için yeni müşteriler kazanmanın en önemli yolu, mevcut müşterilerin memnuniyetinin sağlanmasıdır. Mümkün olan en ideal ve yenilikçi çözümler ile en kaliteli hizmeti almak müşterilerimizin doğal hakkıdır. Ekosistem Plus, müşterilerinin saygı ve sadakatinin ancak onlara sürekli biçimde yüksek kalite ve değeri sunarak kazanılacağına inanmaktadır.

Çevreye ve İnsana Saygı

Ekosistem Plus tarafından tüm süreçler ve hizmetlerin tasarlanmasında, insan sağlığının korunması, çevresel kirlenmeye karşı önlem alınması ve doğal kaynakların tasarruflu bir biçimde kullanılmasına azami önem gösterilir

Güvenlik & Sağlık

Ekosistem Plus ailesi, çalışanları, tedarikçileri, müşterileri ve hizmet sunduğu tüm toplulukların güvenliğinin ve sağlığının korunmasına yüksek düzeyde örgütsel ve mesleki bağlılık duyar.